VI BYGGER MILJÖOPTIMERAT

Välj trä i första hand!

Becohus specialiserar sig på miljöoptimerat byggande. Vårt personliga intresse är den ursprungliga drivkraften, men i dag ligger våra kunskaper helt rätt i tiden. Energieffektiva och miljövänliga lösningar finns inbyggda i vår verksamhet och utvecklas i takt med ny teknik; våra medarbetare utbildar sig kontinuerligt. Med vår hjälp kan du minimera driftskostnaderna utan att tulla på den kreativa friheten. Vi pressar inte in ditt hus i ett givet energikoncept utan tar hänsyn till de förutsättningar som råder där du bygger. Vårt bästa råd till dig som vill bygga miljöoptimerat är att välja ett förnyelsebart material som trä. Det svenska virkesförrådet är i kontinuerlig tillväxt; 1990 växte den svenska skogen till exempel med 100 miljoner kubikmeter – men bara 65 miljoner kubikmeter användes. Väljer du trä kan du vara säker på att du inte tär på jordens resurser i onödan.

SUNT FÖRNUFT OCH GOD KONTROLL

Becohus miljöpolicy

Becohus mål är att aktivt ta hänsyn till miljön i alla situationer som rör verksamheten – detta sker bland annat genom att vi kontinuerligt följer utvecklingen inom området. Vi följer också rekommendationerna från World Wide Fund For Nature samt från Forest Stewardship Council.

Genom vår miljöpolicy strävar vi efter att:

  • Lagar och andra krav skall följas med god marginal.
  • Minska resursanvändningen och energiförbrukningen.
  • Aktivt välja material med minimala emissioner i avsikt att förhindra negativ påverkan för kommande generationer.
  • Välja leverantörer som både håller hög kvalitet och visar miljöhänsyn.
  • Verka för källsortering i fraktioner som främst leder till återvinning och återanvändning.
  • Aktivt verka för minskad miljöpåverkan i samband med transporter.
  • Att använda oss av miljödeklarerade varor.
  • Producera resurssnåla byggnader med låg energiförbrukning
  • Verka för ekologiska lösningar som ingår i kretsloppet