HELHETEN ELLER DELARNA

 

Eftersom alla hus byggs under olika förutsättningar är flexibilitet en förutsättning för att kunna förverkliga en husdröm på ett tryggt, snabbt och kostnadseffektivt sätt.

 

Med Becohus slipper du den problematik som lätt uppstår kring ett lösvirkeshus.

 

Vår egen fabrik i Falkenberg gör att kan vi åta oss allt från delleveranser till nyckelfärdiga hus. Stommen tillverkas i fabriken, levereras vid bra väder och reses och täcks sedan snabbt så att ingen fukt byggs in i huset.

 

Du får smidigheten och kvaliteten hos ett fabrikstillverkat hus – utan att pressas in i kataloghusmallen. Metoden är också optimal vid om- och tillbyggnationer. De nya delarna kommer snabbt och komplikationsfritt på plats, något som underlättar när du vill bo kvar i huset under tiden. 

 

Oavsett om du befinner dig i idéstadiet, har färdiga ritningar eller behöver hjälp med en detalj så resonerar vi oss fram till rätt nivå. Vi kan också hjälpa dig med all pappersexercis i form bygglov, ritningar och kvalitetsansvar. 

 

Becohus samarbetar prestigelöst med dina befintliga kontakter och har även ett brett nätverk av arkitekter, ingenjörer, hantverkare, trädgårdskreatörer, ljussättare och inredare.

BECOHUS KVALITETSPOLICY

Becohus mål är att uppfylla kundernas kvalitetskrav både vad gäller produkter och tjänster. Vårt kvalitets- och styrsystem gör det möjligt att vara flexibla och möta förändringar i krav och behov. Med hjälp av egenkontroller kan vi bedriva ett ständigt förbättringsarbete som kommer våra kunder till del. En organisation med korta beslutsvägar och gemensamt ansvarstagande gör det också lättare för oss att leva upp till våra åtaganden.

 

Med vår gedigna erfarenhet och kompetens inom husbyggande – från lagar, förordningar och normer till byggnadstekniska lösningar – kan vi gå in i varje projekt med målet att skapa en långsiktig kundrelation. Vår strävan är att kunderna ska känna förtroende för oss och komma tillbaka eller rekommendera oss för nya projekt.

VERKSAMHETSPOLICY

Becohus verksamhetspolicy är en del av löftet till dig som kund och innebär att vi ska erbjuda:

  • Erfoderliga handlingar för produktion och montage.
  • Monteringsfärdiga hus av hög kvalité.
  • Arbetsledning för montering av husstommar.
  • Produktion med kvalitét- och miljötänkande.
  • Monteringsfärdiga stommar för alla typer av hus.
  • Stommar inom normalt 6-10 arbetsveckor från det att vi erhållit avrop med beställning och bankgaranti.
  • Vi kan även hjälpa till med lokala byggmästare som ansvarar för våra leveranser samt ta kvalitetsansvar för byggnationen.