Bygga hus

Bygga hus

Ska du bygga Klimatsmart? Becohus är en tillverkare av klimatsmarta byggkomponenter och byggsatser. Med våra flexibla produkter och lösningar bygger du klimatsmarta hus, fritidshus, garage eller flerbostadshus.

Hållbart byggande

Att tänka energieffektivt och minska klimatavtrycket blir alltmer angeläget för byggföretag och entreprenörer som verkar inom nyproduktion men många är osäkra på hur man gör.

Uppförandet av en byggnad med ett klimatskal med passivhuskomponenter ställer höga krav på fackkunskap och kvalitetssäkring, från beräkningar till själva utförandet. Becohus har lång erfarenhet och specialkompetens inom energieffektivt byggande och kan anpassa konstruktionen till de krav och normer som gäller för passivhus.

Miljötänkt som standard

Klimatskal och byggkomponenter från Becohus ser ut precis som din vision – men har bättre ekonomi och drift. Passivhuset är mycket välisolerat; det byggs tätare än ett vanligt hus och alla köldbryggor elimineras så långt det är möjligt. Bechous har också vidareutvecklat passivhuskonceptet genom att optimera materialvalen ur miljösynpunkt. Vi bygger våra lösningar med en stomme i trä och har bland annat valt att isolera med träull.

Nyckelfärdiga hus

Med vår samarbetspartner XNvillan kan vi leverera nyckelfärdiga hus med fokus på miljösmarta lågenergihus och passivhus. XNvillan har sin inriktning och specialkunskap om att bygga lågenergihus med miljövänliga och sunda klimatskal - utan att ge avkall på design och boendekomfort.

Besök gärna XNvillan för inspiration och information om miljösmarta energihus.

Byggkomponenter

Vår flexibla tillverkning i egen fabrik gör det möjligt för oss att agera underleverantör till entreprenörer och byggföretag som vill bygga klimatsmart. Vi kan erbjuda både standardlösningar och produkter som inte ryms inom ditt företags normala verksamhet ( små serier och special).

Läs mer om våra miljösmarta byggkomponenter här.

Kontakta oss

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att bygga miljövänligt med klimatsmart med våra husstommar och byggkomponenter? Kontakta oss så hjälper vi er!

Torbjörn Svensson

Torbjörn Svensson

Försäljning
070-350 42 40
Skicka e-post