Om Becohus

Om Becohus

Vi bygger och producerar byggkomponenter och husstommar efter dina ritningar och önskemål. Vi lyssnar till dina idéer och tänker bortom alla standardlösningar.

Vår fabrik

I vår fabrik i Falkenberg på Västkusten tillverkar vi våra miljövänliga stommar och byggkomponenter. Våra erfarna hantverkare tillverkar med lätthet speciallösningar och små serier utan några som helst begränsningar. Vi lagrar våra produkter torrt och levererar på täckta lastbilar allt för att förhindra att fukt byggs in.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Oavsett om du befinner dig i idéstadiet, har färdiga ritningar eller behöver hjälp med en detalj så resonerar vi oss fram till rätt nivå. Vi levererar gärna kompletta miljövänliga stommar eller enskilda byggkomponenter. Vi kan också hjälpa dig med all pappersexercis i form av bygglov och kompletta montage och konstruktionsritningar. Vi bistår även gärna med visualiseringar av ditt projekt. Becohus samarbetar prestigelöst med dina befintliga kontakter och har även ett brett nätverk av arkitekter, ingenjörer och hantverkare.

Vår kvalitetspolicy

Becohus mål är att uppfylla kundernas kvalitetskrav både vad gäller produkter och tjänster. Vårt kvalitets- och styrsystem gör det möjligt att vara flexibla och möta förändringar i krav och behov. Med hjälp av egenkontroller kan vi bedriva ett ständigt förbättringsarbete som kommer våra kunder till del. En organisation med korta beslutsvägar och gemensamt ansvarstagande gör det också lättare för oss att leva upp till våra åtaganden.

Med vår gedigna erfarenhet och kompetens inom husbyggande – från lagar, förordningar och normer till byggnadstekniska lösningar – kan vi gå in i varje projekt med målet att skapa en långsiktig kundrelation. Vår strävan är att kunderna ska känna förtroende för oss och komma tillbaka eller rekommendera oss för nya projekt.

Verksamhetspolicy

Becohus verksamhetspolicy är en del av löftet till dig som kund. Vi ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på våra miljövänliga husstommar och byggkomponenter. Vi ska hålla våra överenskomna leveranstider. Vår produktion ska genomsyras av god kvalitet och arbetsmiljö. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras för att minska vår miljöbelastning. Vi ska finnas till hands för våra kunder under hela processen från ide till färdigt montage.